Blog del Servei Sitges Capaç de l'Àrea d'Acció Social, Consum i Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges per parlar dels projectes i activitats realitzades al llarg de l'any pel Servei i L'Espai de Trobada. "Qui Vol fer alguna cosa, troba la manera. Qui no vol fer res, troba una excusa".

11.7.07

Reconeixement del grau de discapacitat


Des del Departament Sitges Capaç d'Accessibilitat es pot tramitar el reconeixement del grau de discapacitat. Aquest certificat és necessari per tal d'accedir a ajudes i prestacions del Departament d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres.


Qui hi pot accedir?


1.- Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, si no que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d'haver rebut els tractaments oportuns.


2.- Les persones que pateixin alguna disminució seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de disminució.


3.- NO han de valorar-se de nou per 'ICASS les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat,. Només cal la valoració de l'ICASS si es vol obtenir un grau superior al 33%.


Més informació


Les persones que puguin acreditar el grau de disminució podran beneficiar-se de diferents prestacions que té el Departament d'Acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb disminució:


- Certificats d'aptitud física per al treball.

- Per accedir a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.

- Obtenció de la targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució amb dificultats de mobilitat.

- Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.

- Desgravació de la quantia establerta a l'efecte de la declaració de renda.

- Sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra.

- Ingrés en residències, centres de dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius, etc.

- Altres.


Què s'ha de fer

Personar-se a les oficines del Departament al Carrer Pilar Franquet número 8 baixos i omplenar el full de demanda que es pot trobar aquí en català i aquí en castellà. Caldrà incloure-hi també el DNI del sol·licitant, informes mèdics que acreditin la seva discapacitat i el llibre de família i el DNI del representant legal si la persona és menor de 16 anys.


Qui vulgui demanar una revisió de grau haurà d'omplenar aquests altres fulls, aquí en català i aquí en castellà.


També es pot demanar informació al telèfon 93 811 38 46.

Etiquetes de comentaris:

0 Comments:

Publica un comentari a l'entrada

Links to this post:

Crear un enllaç

<< Home